LAD OS VOKSE SAMMEN

Roskilde Frikirke

Roskilde frikirke er en kirke, hvor familien er i højsædet. Derfor er børn en integreret del af vores gudstjenester. Vi har valgt at bruge udtrykket vi vokser sammen, fordi vi ønsker at rumme alle, i deres udvikling. Vi vil være en kirke for mennesker, der har været kristne i mange år og for mennesker, der ikke kender Jesus, men som ønsker at prøve at finde en vej. Vi rummer alle, men vi accepterer ikke alt. Vi ser, at budskabet, som Jesus udbredte for ca. 2000 år siden, rummer så meget kærlighed og det ønsker vi at efterleve. Vores tanker om, hvordan vi skal være kirke vil også afspejle, at vi vokser, mens vi går sammen. Alle vores samlinger bærer præg af musik og sang.Vi har Gudstjeneste søndage kl. 10:30 alle er velkomne.

Kontakt vores præst Lis Molin før spørgsmål eller ønske om forbøn.